lunes, 19 de noviembre de 2012

Correció examen

1.Què és el internet?
a)World Wide Web
b)La xarxa de les xarxes
c)Xarxa informàtica mundial
d)Totes són correctes
6.Amb un navegador, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents ?
a)No,només pàgines web
b)Si,a més d'obrir pàgines web ,es poden obrir imatges,document de text,...
c)Si,a més d'obrir pàgines web, es poden obrir les pàgines desades a l'equip
d) Si,a més d'obrir pàgines web ,es poden obrir imatges, document de test, pàgines web desades a l'equip...
7. Indica la resposta correcta, sobre el concepte Historial
a)Historial és la llista amb enllaços al conjunt de pàgines web visitades recentment.
b)L'historial desa les pàgines web visitades ,les cookies, que s'envien al servidor web, les claus que s'escriuen...
c)Es pot eliminar tota informació de l'historial,perquè no sigui recordada i alliberar espai del disc
d)Totes les respostes anteriors són correctes
No hay comentarios:

Publicar un comentario